Indkaldelse til ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a.

I henhold til vedtægternes § 6.2 indkaldes andelshavere hermed til ordinær generalforsamling:
Mandag den 28. juni 2021, kl 18:30 på Sdr. Omme Kro og Hotel

Tilmelding er en nødvendighed for deltagelse og foregår ved at gå ind på www.tilmeld-mes.dk senest den 21. juni 2021 – alternativt kan MES kontaktes på telefonnummer: 9642 5230.

Corona tiltag i forbindelse med generalforsamlingen

Deltagere skal bære mundbind eller lignende ved ankomst, og der skal kunne
fremvises Coronapas eller negativ Coronatest (max. 72 timer gammel).

Program: (bemærk det er ca. tider):

 • Kl. 18:15 dørene åbnes, hvor adgangsbevis, legitimation og Coronapas SKAL forevises/kontrolleres
 • Kl. 18:45 Servering af mindre traktement
 • Kl. 20:00 afholdelse af generalforsamling i henhold til nedenstående dagsorden
 • Kl. 21:30 afslutning og tak for i aften
 • (Kl. 21:45 de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig i særskilt lokale)

Dagsorden jf. vedtægternes § 7.1:

 • 1. Valg af ordstyrer
 • 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
 • 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 • 4. Budgetorientering
 • 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
  • a. Kay Laursen (modtager genvalg)
  • b. Niels Hansen (modtager genvalg)
  • c. Poul Bindesbøl (modtager genvalg)
 • 7. Valg af statsautoriseret revisor
 • 8. Eventuelt

Læs program og dagsorden som pdf fil.